"All time high" for lærlingeinntaket i elektrofag.

Publisert: 24.08.2018 av Terje Beck E-post forfatter

Vi har til nå tatt inn over120 nye lærlinger i 2018

Det er elektrikerfaget, som er det aller største i vårt kontor. Det er hittil i 2018 tatt inn over 100 lærlinger innen elektrikerfaget. De øvrige er fordelt innen Kulde- og varmearbeiderfaget, Heismontørfaget, Energimontørfaget, Flyfaget, Automasjonsfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget og Tavlemontørfaget. Det er mange søkere til elektro, noe det har vært i flere år. Vi har i år også tatt inn en del ungdommer, som tidligere ikke har fått læreplass. Derfor har dessverre ikke alle av årets søkere fått læreplass. Antall Elektroklasser på vg1,  ble i 2017, med vår "velsignelse" redusert med 3 klasser. Dette innebærer at antall søkere til læreplass i 2019, vil bli noe redusert. Innen elektrofag har inntaket av lærlinger vært stabilt høyt i mange år, men det kan ikke tas inn flere enn det er bedrifter tilgjengelig. Vi håper at det i framtida vil være mer balanse mellom søkere og antall læreplasser. Markedet i innen elektro- og sikkerhetsinstallasjon tilsier at lærlingebehovet er høyt også i framtida.