Opplæringskontoret for

Elektrofag i Østfold

Hvem er vi Våre fagområder

Om opplæringskontoret

Opplæringskontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringskapasitet, samt videreutdanne arbeidstakere med sikt på å ta fagbrev og gi etterutdannelse.

Les mer om oss

For bedrifter

Finn relevant informasjon knytet til opplysninger, avtaler, skjemaer og all  nødvendig dokumentasjon bedriften din trenger.

Gå til bedriftsiden

Våre fagområder

Ta kontakt med oss hvis du ønsker råd vedrørende læreplasser og lærlingetiden.

Bli elektrofagarbeider

Elektrofagene utdanner deg i noen av Norges mest spennende og fremtidsrettede yrker vi har. Søker du Elektrofag er du en av de som tar ansvaret for å drifte fremtidens Norge.

Les mer

Dataelektronikerfaget

En dataelektroniker jobber med installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer. I tillegg behandles programvare, informasjon og data mellom ulike typer utstyr.

Les mer

Elektriker

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Les mer

Elektroreparatørfaget

En elektroreparatør reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr og jobber mye innen elektroteknikk, elektronikk og mikroprosessorteknikk.

Les mer

Energimontørfaget

Energimontører er ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner, og arbeider innenfor sektoren som sikrer energitilførsel.

Les mer

Tavlemontørfaget

Tavlemontør jobber i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler som brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Les mer
Se alle våre fag

Siste nyheter