Komfyrvaktkampanje

Halvparten av brannutrykningene skyldes komfyren. Brann og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren. 13. februar arrangerers en nasjonal komfyrvaktkampanje, der også Nelfo er med, for å skape økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Som en del av kampanjen vil det bli installert 100 komfyrvakter hos noen som trenger det rundt om i landet. Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Alle hjem bør ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår, sier direktør Cecilie Daae i DSB. Antall eldre som bor i egen bolig vil øke vesentlig i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. -Kravet til montering av komfyrvakter i nye installasjoner og hvis det legges ny elektrisk kurs til komfyren ble innført 1. juli 2010. Dette anbefales også i eldre installasjoner, sier Jon Steinar Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo. Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Nelfo, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesternes landsforening og Branninformasjonsforum. På bildet sees medarbeidere fra Lyn Elektro som deltok i kampanjen i Sarpsborg. Til venstre Karl-Erik Nikolai Johansen og Odd-Inge Sandblåst.