Nelfo Østfold

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon.

Nelfo, sammen med medlemsbedriftene, skal gjennom vår kompetanse være en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Vi skal være en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og vi skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Vi sitter på mange løsninger som skal sikre overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Vi har løsninger på hvordan vi skal møte eldrebølgen, bygge en moderne teknisk infrastruktur, utvikle smartere bygg, en smartere maritim sektor og et moderne, funksjonelt og samfunnssikkert samfunn.

Medlemsbedriftene i Nelfo skal bidra til å utvikle et smartere samfunn. Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere.

Dette er oss:

Terje Beck

Regionssjef Nelfo Østfold

terje@nelfoostfold.no
(+47) 913 53 119

Knut Rådal

Daglig leder Opplæringskontoret

knut@nelfoostfold.no
(+47) 930 27 625

Judith Hegge

Fagopplæringskonsulent / Fagskoleingeniør

judith@nelfoostfold.no
(+47) 932 47 244

Jonas Nilsen

Fagopplæringskonsulent / Elektroinstallatør

jonas@nelfoostfold.no
(+47) 408 54 803

Arild Bergsland

Faglig leder / Elektroinstallatør

arild@nelfoostfold.no
(+47) 950 75 113

Wenche Kristoffersen

Adjunkt / Fagopplæringskonsulent

wenche@nelfoostfold.no
(+47) 477 59 515