Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som sammen påtar seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingene, jfr. «Opplæringslova» § 3-4

Lov om fagopplæring i arbeidslivet avløste «Lærlingloven» i 1981. Det ble satt inn betydelige ressurser for å utvikle og modernisere fagopplæringsordningen. Dette startet en prosess som bl.a. ledet frem Reform -94, hvor fagopplæring i arbeidslivet ble trukket enda tettere inn i det offentlig utdanningssystemet.

Opplæringskontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringskapasitet. Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne arbeidstakere med sikt på å ta fagbrev og gi etterutdannelse. Sammen med Nelfo, så deltar også opplæringskontoret i arbeidet med å få en riktig dimensjonering av tilbudet i videregående skole, tilpasset samfunnet og arbeidslivets behov. Rekruttering av ungdom til videregående skole, yrkesfaglig studieretning og til medlemsbedriftene er blitt en viktig oppgave.

Dette for å medvirke til å:

  • øke medlemsbedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
  • bedre utdanningstilbudet for arbeidssøkende ungdom med de positive virkninger dette har for de unge selv og samfunnets utdanningstilbudet.
  • rekruttere fra ungdomskolen til tilbudene i videregående skole. Bidra med informasjon om mulighetene for fagopplæring i bedrift, og mulighetene for arbeid.
  • rekruttere ungdom til medlemsbedriftene. Delta i utplasseringstiltak fra både grunnskole og videregående skole.
  • øke fagenes kompetanse og renomè.
  • bedre muligheten for fagopplæring gjennom internasjonalisering.
  • kvalitetssikre opplæringen i den enkelte medlemsbedrift. Kontrollerer at alle system fungerer.
  • bistå medlemsbedriftene i nødvendig kompetanseoppbygging.