Våre fagområder

Ta kontakt med oss hvis du ønsker råd vedrørende læreplasser og lærlingetiden.

Bli elektrofagarbeider

Elektrofagene utdanner deg i noen av Norges mest spennende og fremtidsrettede yrker vi har. Søker du Elektrofag er du en av de som tar ansvaret for å drifte fremtidens Norge.

Les mer

Dataelektronikerfaget

En dataelektroniker jobber med installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer. I tillegg behandles programvare, informasjon og data mellom ulike typer utstyr.

Les mer

Elektriker

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Les mer

Elektroreparatørfaget

En elektroreparatør reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr og jobber mye innen elektroteknikk, elektronikk og mikroprosessorteknikk.

Les mer

Energimontørfaget

Energimontører er ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner, og arbeider innenfor sektoren som sikrer energitilførsel.

Les mer

Flysystemmekanikerfaget

Som systemmekaniker arbeider du gjerne i hangaren eller verkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller “baser”.

Les mer

Heismontørfaget

En heismontør vil vanligvis være tilsatt i et heisinstallasjonsfirma, hvor man arbeider med å monterere, moderniserere, reparerere, teste og vedlikeholde heisanlegg.

Les mer

Kulde- og Varmepumpemontørfaget

Som Kulde- og varmepumpemontør skal du montere, stå ansvarlig for oppstart og innregulering av anlegget, vedlikeholde kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg.

Les mer

Låsesmedfaget

En låsesmed skal ha kunnskap om og håndverksmessige ferdigheter innen alle deler av en sikkerhetsinstallasjon. Dette er et yrket med en kontinuerlig teknologisk utvikling.

Les mer

Tavlemontørfaget

Tavlemontør jobber i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler som brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Les mer

Telekommunikasjonsmontørfaget

Sentrale arbeidsområder er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg, kabel-TV-nett, radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr tilknyttet nettverkene.

Les mer

Ventilasjonsteknikkfag

Du jobber med ute- og inneklima, energibesparende tiltak, igangkjøring og innjustering av ventilasjonsanlegg, drift, service og vedlikehold av klimainstallasjoner.

Les mer

Automatiseringsfaget

Dette faget handler om å arbeide med robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg. Faget handler også om mekatronikk, instrumentering og elenergi.

Les mer