Elektroreparatørfaget

For å se læreplanen så trykker du på denne linken.

Aktuelle arbeidssteder

En Elektroreparatør kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted eller være selvstendig næringsdrivende.

Sentrale arbeidsoppgaver

En elektroreparatør reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr og jobber mye innen elektroteknikk, elektronikk og mikroprosessorteknikk. Arbeidet utføres på verkstedet/fabrikken  eller ute hos kunden. Arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer.

Personlige egenskaper

Være praktisk anlagt, like problemløsninger og være sammen men alle typer mennesker.