Flysystemmekanikerfaget

For å lese mer om dette faget så trykker du på denne linken.

Aktuelle arbeidssteder

Som systemmekaniker arbeider du gjerne i hangaren eller verkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller “baser”.