Tavlemontørfaget

For å se læreplanen så trykker du på denne linken.

For å se hva opplæringskontoret tilbyr, trykk her.

Aktuelle arbeidssteder

Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.
Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver

Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll.

  • Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer
  • Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler
  • Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon
  • Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg

Personlige egenskaper

Som tavlemontør må du være nøyaktig, ha gode praktiske ferdigheter, evne til kreativitet og være løsningsorientert. Du må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystem.