Merket-til-Nelfo-ostfold

Bruk godkjent elektriker

Dette merket blir BARE benyttet av medlemmer i Nelfo. Nelfo er en garantist for at en installatørbedrift som lovlig benytter dette merket, jobber seriøst og har godkjent faglig leder i bedriften. Dette blir kontrollert av DET LOKALE ELTILSYN. De tar stikkprøver over hele landet. Det er KUNDEN som har ansvar for sitt eget anllegg. Det er dessverre fortsatt en del elektrikere, som ikke jobber lovlig. Det kan få katastrofale konsekvenser for kunden. Derfor henstiller vi til folk om å være varsom når man velger elektriker. Husk at det kan bli kostbart hvis man velger en billig løsning framfor kvalitet og seriøsitet.